Top
تمیزکننده و پاک کننده داخل موتور smh

تمیزکننده و پاک کننده داخل موتور smh

مشخصات:

بازیابی تمام خطوط موتوری

کاهش مصرف روغن و افزایش عمر موتور

تمیزکننده و پاک کننده داخل موتور

حجم:433 ml 

قبل از  تعویض روغن، این ماده را داخل قسمت مربوط به روغن موتور بریزید و ۵ دقیقه موتور را روشن بگذارید بعد از آن روغن خودرو را تعویض نمایید.

 


ناموجود

قبل از  تعویض روغن، این ماده را داخل قسمت مربوط به روغن موتور بریزید و ۵ دقیقه موتور را روشن بگذارید بعد از آن روغن خودرو را تعویض نمایید.

نظرات کاربران

نظر بدهید